23Feb/14
dimensioninternationalcollege

เรียน ตรี โท ที่ สิงคโปร์ ได้ภาษาแน่น

dimension68000

นักศึกษาที่มีความสนใจในการเรียนต่อต่างประเทศ โดยเฉพาะใกล้บ้านอย่างประเทศ สิงคโปร์ ในระดับ ปริญญาตรี และ ปริญญาโท ทางสถาบัน โปรเฟสชั่นแนล เวิลด์ไวด์ เอ็ดดูเคชั่น มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งในการให้คำปรึกษา ดูแล และ ช่วยเหลือตลอดระยะเวลาการศึกษาที่อยู่กับเรา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีนักศึกษาที่จบด้วยการให้การแนะนำและดูแลจากเราไปแล้วมากมาย  (สามารถดูรายชื่อ นักศึกษาที่จบแล้วได้ทีนี่)
Continue reading

23Feb/14
tanapon_interview

เปิดใจ ดร.ธนพล แก้วศรี เปิดใจได้ปริญญาเอก

เปิดใจ ดร.ธนพล แก้วศรี เปิดใจได้ปริญญาเอก

ตามที่ผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ชัยมงคล ซึ่งเป็น นสพ.ท้องถิ่น ชัยนาท ฉบับหนึ่ง ได้รับคำติชมเกี่ยวกับนายกเล็ก ดร.ธนพล แก้วศรี นายกเทศมนตรีโพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ซึ่งเรียนจบด๊อกเตอร์แล้ว และ ออกปากชมมาว่าเก่งมาก เก่งทั้งงาน และ เก่งในการหาความรู้เพื่อตนเอง และ ปฏิบัติงานที่ดีเพื่อลูกหลานชาว ต. โพงาม เขาผู้นั้นคือ ดร.ธนพล เกิดศรี ในวัยอายุ 44 ปี ตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาล ตำบล โพธิ์งาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เกิดที่หมู่ที่ 3 ต.โพงาม อ.สรรคบบุรี จ.ชัยนาท จบปริญญาตรีจาก ม.ราชภัฏเพชรบุรี จบปริญญาโท จาก ม.รามคำแหง อุทัยธานี สาขาบริหารธุรกิจ (เอ็นบีเอ) จบปริญญาเอก สาขาพัฒนาและปฏิรูปองค์กร (ดีโอดีที) DODT จาก ม.CEBU DOCTORS ประเทศ ฟิลิปปินส์ เมื่อปลายปี 2555 ซึ่งเข้าเป็นนักการเมืองเมื่อปี 2552 ตอนนั้นจบปริญญาตรีเท่านั้น และ ระหว่างที่เป็นผู้บริหารหรือนายกเทศมนตรีโพงามก็ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยจนได้ปริญญาโท และ เอกตามลำดับ และระหว่างที่เป็นนักการเมืองในตำแหน่งนายกเทศมนตรีโพงามนั้น เมื่อ 26 ก.ค. 2555 มีความปรารถนาหรือ ความประสงค์ที่จะให้ท้องถิ่น หรือบ้านเกิดของตัวเองเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับท้องถิ่นอื่นเขา จึงเร่งทำงานเท่าที่จะมีความสามารถได้ และ ทำงานให้บ้านเมืองอย่างเต็มที่ โดยให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์มากที่สุด และ ทำด้วยความตั้งใจจริง และ ในทำนองเดียวกันก็ใฝ่หาความรู้ใส่ตนไปด้วย และสุดท้ายก็จบปริญญาเอกเรียกว่าดอกเตอร์สมใจนึก และทำให้ตำบลโพงามไม่แพ้ใครที่มีผู้บริหารหรือนายกเทศมนตรีจบปริญญาเอก และ เป็นคนแรกของจังหวัดชัยนาทที่มีผู้บริหารหรือนายกเทศมนตรีเป็นดอกเตอร์เป็นคนแรกในนามผู้บริหารทั้งจังหมด เรียกว่าตำบลโพงามไม่แพ้ใคร และในทำนองเดียวกันที่ตั้งใจทำงานให้้บ้านเมืองด้วยดีเสมอมาโดยไม่มีที่ติ และ พร้อมที่จะทำดีให้ตำบลโพงามต่อไป เช่นการศึกษาในตำบลให้ดี และ พร้อมที่จะทำให้กำลังใจกับทุกโรงเรียนที่สังกัดในตำบลให้ดีที่สุด และได้ปรมาตัวไว้เสมอว่าจะทำดีให้กับบ้านเกิดเมืองนอนให้มากที่สุด และ สุดท้ายขออาสาเป็นผู้บริหารให้กับตำบลโพงามอีกหนึ่งสมัย ซึ่งคาดว่าจะครบวาระอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับการสนับสนุนในโอกาสต่อไปนายก. ดร.ธนพลฯ กล่าวในที่สุด

23Feb/14

การศึกษาระดับ ปริญญาเอก

หลักสูตร

- MASTER OR ART IN ORGANIZATION DEVELOPMENT  (MAOD)

  • DOCTOR OF ORGANIZATION DEVELOPMENT AND TRANSFORMATION (DODT)
  • DOCTOR OF ORGANIZATION DEVELOPMENT IN SCHOOL ADMINISTRATION (DODSA)

- ระยะเวลาศึกษา 3ปี ครึ่ง – 5 ปี (3 ภาคเรียน ต่อปีการศึกษา)

ภาคทฤษฎีเรียน วิชาพื้นฐาน 12 หน่วย
วิชาบังคับ 30 หน่วย
วิชาเลือก 6 หน่วย
ดุษฎีนิพนธ์ 12 หน่วย
รวมทั้งสิ้น 60 หน่วย

Hearing Proposal, Comprehensive Examination, Defence Dissertation

วิธีการเรียนการสอน ( สำนักงาน กพ. ประเทศไทย รับรองคุณวุฒิ)

1) นักศึกษาทุกท่านเป็นนักศึกษาต่างชาติ(Foreigner Student) ของมหาวิทยาลัยโดยมี เอกสาร Special study permit(SSP) ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (Bureau of Immigration) ของประเทศฟิลิปปินส์ ออกให้ เพื่อเป็นการยืนยันการเรียนเต็มเวลา และรับรองวิทยฐานะคุณวุฒิการศึกษา จะได้เมื่อสำเร็จ การศึกษา

2) Cebu Doctors’ University ได้รับการรับรองสถานะเป็น Autonomous Status ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับการรับรองอัตโนมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (CHED) ของประเทศฟิลิปปินส์

3) นักศึกษาจะต้องเดินทางไปเรียน รับฟังบรรยายรายวิชา จากอาจารย์ สอบ และรับปริญญาที่ มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 5 ครั้ง ครั้งละ 5 วันตลอดหลักสูตร

4) มีการทดสอบแต่ละวิชาตลอดหลักสูตร และได้รับการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

5) การทำดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาต้องดำเนินการทำการวิจัยในองค์การที่ท่านทำงานอยู่ หรือองค์การใด องค์การหนึ่งที่ท่านได้รับอนุญาต และต้องผ่านการสอบตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของนักศึกษา

จบปริญญาโททุกสาขาวิชา ทดสอบภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสอบของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดลำดับพื้นฐานทาง ภาษา หรือเรียนเพิ่มเติม

เอกสารการรับสมัคร

1) สำเนา Transcript ป.โท จำนวน 2 ชุด

2) รูปขนาด 2×2 นิ้ว (ชุดสุภาพ) จำนวน 3 รูป

3) สำเนา Passport (Update ) จำนวน 2 ชุด

5) สำเนาทะเบียนบ้านภาษาไทย จำนวน 1 ชุด ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด

6) เอกสารรับรองการเงินทางธนาคาร จำนวน 1 ชุด

7) หนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตัวจริง) จำนวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียมในการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตร DODT และ DODSA

ภาคเรียนที่ 1 ชำระครั้งแรกเมื่อสมัคร จำนวนเงิน 98,000 บาท

ภาคเรียนที่ 2-6 ภาคเรียนละ 82,600 ชำระทุกต้นภาคเรียน) จำนวนเงิน 413,000 บาท

รวมทั้งสิ้น จำนวนเงิน 511,000 บาท

รวมค่าธรรมเนียมดังนี้แล้ว

- Special Study Permit (SSP) – Entrance Free – Hearing proposal

- Defence Dissertation – Comprehensive Examination – Graduation Ceremony

ไม่รวมค่าธรรมเนียมดังนี้

-Textbooks about 10,000 baht

- ค่าชุดครุย 4,500 บาท

- ค่าภาษีสนามบิน 550 P. (เฉพาะขากลับ) (Manila-Cebu=200P.,Cebu-manila=200P.,Manila-Bangkok=750P.)
-Ticket + Hotel about 23,000 bath / 1 time (5 ครั้งรวมไปรับปริญญา )

- ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น การส่งงาน/ข้อสอบไม่ตรงที่กำหนด (ถ้าเป็นไปตามกำหนด ไม่เสียค่าใช้จ่ายนี้)

- ค่าสัมมนา และประชุมทางวิชาการในประเทศไทย

- ค่ารับรองเอกสาร โดยสถานกงศุลไทย ฉบับละ 200 บาท

- ค่ารับรองเอกสารโดยสถานทูตฟิลิปปินส์ (ติดริบบิ้น) ฉบับละ 1,125 บาท

 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นักศึกษา

รายการ ค่าใช้จ่าย
1. ค่า Text book ต่างๆ 10000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการทำดุษฏีนิพนธ์ แล้วแต่ละงาน
3.ค่าชุดครุยและถ่ายภาพ 3000 บาท
4. ค่าอาหาร ตามอัธยาศัย
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ตามอัธยาศัย
6. ค่าภาษีสนามบิน 950 เปโซ / ครั้ง
7. ค่าตั๋ว + ที่พัก 92,000 บาท
8. ค่าธรรมเนียมกรณีไม่ส่งงานตามกำหนดเวลา และ ต้องทะเบียนใหม่ -

23Feb/14

Cebu Doctor University

 

foreign_student_applicants cdu_entrance_exam

Graduate School at Cebu Doctors' University (CDU) is taking on a new direction to attain global excellence. This has started when Organization Development as a course was offered in both masteral and doctoral levels. The genuine desire to utilize transformational strategies for development in organizations introduces the best facet in quality as the keyword for effecting this new Vision. CDU believes that a shift from conventional mode be effected towards a healthy, innovative, dynamic development pace to achieve one's goal. CDU provides a unique feature of combining face-to-face classroom instruction with modular and on-line learning. With the latest technology, you can now enjoy professional and/or career growth with technosociocultural touch. 

Degree Programs

■ Doctor of Organization Development and Transformatin (DODT) 
■ Doctor of Organization Development in School Administration (DODSA) 
■ Master of Arts in Organization Development (MAOD) 
■ Master of Arts in Nursing 

Major in: 

■ Medical-Surgical Nursing 
■ Psychiatric Nursing 
■ Maternal-Child Nursing 
■ Family Health Nursing 
■ Master of Arts 

Major in: 

■ Hospital Administration 
■ Teaching Medical Related Subjects 
■ Educational Management 

Doctor of Organization Development and Transformation (DODT) 
A program specifically designed for the most powerful, influential change agents, executives, administrators, managers and the decision-makers themselves, to effectively manage the changing market environment with new government and new leadership; to be practically relevant to organizations operating in a complex and changing world, utilizing information technology and managerial innovations and to be globally competent in the fields of management consulting, technological innovations, operations, management, training and development. 

Doctor of Organization Development in School Administration (DODSA)

Developed primarily for educators who envisions a new direction in public or private education and who wish to complete the program which deals broadly with historical, cultural, philosophical, ethical and managerial/leadership issues that have an impact on school administrators as they interact with both schools and society.

 
23Feb/14
odi

กิจกรรม ODI หลักสูตร DODT ปริญญาเอก ฟิลิปปินส์

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 คุณ วนิชย์ ปักกิ่งเมือง

     
     
คลิกเพื่อดูภาพใหญ่

วันที่ 20 ตุลาคม 2555 คุณ มงคล รัตนพันธุ์

     
คลิกเพื่อดูภาพใหญ่

วันที่ 13 ตุลาคม 2555 คุณ ศตคุณ ดวงดารา

     
คลิกเพื่อดูภาพใหญ่

วันที่ 15 กันยายน 2555 คุณ อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์

     
23Feb/14

นักศึกษาปัจจุบัน

 
        1. Mrs. Bangon Puangnegoen (คุณ บังอร พวงเงิน)
        2. Mr. Thawach Puangngoen (คุณ ธวัช พวงเงิน)
        3. Mr. Thanapol Kaewsri (คุณ ธนพล แก้วศรี)
        4. Mr. Suchat Kladsuk (คุณ สุชาติ กลัดสุข)
        5. Mr.Phongphan Gornrasameechote (คุณ พงษ์พันธุ์ กรรัศมีโชติ)
 
        1. Miss Natkotchaporn Pulinthiraput (คุณ ณัฏฐ์กชพร ปุลินถิรพุทธิ์)
        2. Miss Jongkon Detpun (คุณ จงกล เดชปั้น)
        3. Mrs. Sasitorn Janaram (คุณ ศศิธร จันทร์อร่าม)
        4. Mr. Artis Phetcharattana (คุณ อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์)
 
        1.Mr. Vanit Puckinngmuang (คุณ วนิชย์ ปักกิ่งเมือง)
        2.Mr. Phattapee Rakkaphun (คุณ ปัฐพี รักขพันธ์)
        3.Mr .Mongkok rattanapunt (คุณ มงคล รัตนพันธุ์)
        4. Mr. Satakun Duangdara (คุณ ศตคุณ ดวงดารา)
 
        1.Mr.Kallapraphukchoksiri Chokdeemeesuk (คุณกัลปพฤกษ์โชคสิริ โชคดีมีสุข)
        2.Mr.Mana Pianmungngan (คุณมานะ เพียรมุ่งนาง)
        3. Mr.Pahol Ruamjai (คุณพาหล ร่วมใจ)
        4. Miss.Nuttakarn Sujittapun (คุณุณัฐกานต์ สุจิตพันธ์)
        5. Mr.Borisut Mangkhang (คุณบริสุทธิ์ มั่งคั่ง)
        6. Miss.Nuthasa Pholket (คุณณุธษา พลเขต)
 
        1.Atcing Sub LT. Saman Kawnoo (ว่าที่ ร.ต. สมาน ขาวหนู)
        2. Mr.Sorasak Chimsri (คุณสรศักดิ์ ฉิมศรี)
        3. Mr.Kamon Surttavas (คุณกมล สุทธาวาส)
        4. Mr.Samer Nason (คุณุเสมอ นาสอน)
        5. Miss. Buntita Bumrung (คุณบัณฑิตา บำรุง)
23Feb/14
นักศึกษา CBU ที่จบแล้ว

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกแล้วจาก Cubu Doctors University

ในพิธีรับปริญญาเมื่อ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2556 
ณ. หอประชุม มหาวิทยาลัยซีบูดอกเตอร์ เมืองซีบู ประเทศ ฟิลิปปินส์ 
สำหรับท่านที่สนใจ ขณะนี้เปิดรับสมัครแล้วในรุ่นของเดือน ธันวาคม 2013 นี้ รับสาขาละ 5 คนเท่านั้น

ดร. ธวัช พวงเงิน
Dr. Thawach Puangngoen
ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ จังหวัด ชัยนาท
ดร. บังอร พวงเงิน
Dr. Bangon Puangngoen
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง จังหวัด ชัยนาท
ดร. สุชาติ กลัดสุข
Dr. Suchat Kladsuk
ผู้อำนวยการ โรงเรียน บุนนาควิทยาคม จังหวัด ชัยนาท
ดร. ธนพล แก้วศรี
Dr. Thanapol Kaewsri
นายกเทศมนตรีตำบล โพงาม จังหวัด ชัยนาท
ดร. พงษ์พันธุ์ กรรัศมีโชติ
Dr. Phongphan Gornrasameechote
ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ดร. ณัฏฐกชพร ปุลินถิรพุทธิ์
Dr. Natkotchaporn
สำนักงานเชตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ดร. จงกล เดชปั้น
Dr. Jongkon Detpun
โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม จังหวัด นครสวรรค์
ดร. ศศิธร มีนาภา
Dr. Sasitorn Meenapa
โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ จังหวัด นครสวรรค์
ดร. อาทิตย์ เพชรรัตน์
Dr. Artis Phetcharattana
ผู้จัดการ บริษัท พี โปร เดคคอร์เรท จำกัด
ดร. สถิตย์พงษ์ นิลนวรัตน์
Dr. Sathitpong Nilnavarat
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พระราชวังบางปะอิน
ดร. ปัฐพี รักขพันธ์
Dr. Phattapee Rakkaphun
Project Manager บริษัท โนเกียโซลูชั่น แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
ดร. ศตคุณ ดวงดารา
Dr. Satakun Duangdara
นายกสโมสรไลออนส์ นาเกลือพัทยา
ดร. วนิชย์ ปักกิ่งเมือง
Dr. Vanit Puckkingmuang
ผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงแรงงาน
ดร. มงคล รัตนพันธ์
Dr. Mongkon Rattanapunt
CEO บริษัท เวิลด์เอเชียโซลูชั่น จำกัด

 

23Feb/14
เรียนที่ นิวซีแลนด์

เรียน Health Care 1-2 ปี ที่ นิวซีแลนด์ มีงานทำระหว่างเรียน

 

 

ถ้าหากคุณฝันถึงการอยู่นิวซีแลนด์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย AGI คือก้าวแรกของคุณ ที่จะทำให้ฝันของคุณเป็นจริง If immigrating to New Zealand is your dream, Then AGI is your 1st step 

 

- เรียนภาษาอังกฤษคอร์ส 1-3 เดือนที่ นิวซีแลนด์ 
- เรียน Health Care 1-2 ปี มีงานทำระหว่างเรียน สามารถเป็นพลเมืองของนิวซีแลนด์ได้