สนใจเรียนต่อเมืองนอก

800

สนใจศึกษาต่อปริญญาเอกหลากหลายหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) ประเทศฟิลิปปินส์ & สิงคโปร์
ติดต่อเรา Prowethai 0955969191

Read more

Study Tour

สิงคโปร์

สำหรับ ผู้สนใจศึกษา, ผู้บริหาร , ผู้จัดการ , ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ , พนักงานบริษัทเอกชน, ข้าราชการ ที่ต้องการเพิ่มความรู้ในเรื่องการพัฒนาองค์การ เพื่อพัฒนาความรู้ของตนเองและเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในงานอาชีพ

Read more